Vereisten

Opdat EMAsphere de verbinding kan maken met Yuki moet u de volgende codes doorgeven:

  • Administratiecode
  • Toegangscode.

Genereren van de codes


Om deze codes te vinden ga je, eenmaal ingelogd in Yuki, rechtsboven naar je profielinstellingen. Daar kies je voor ‘Persoonlijke voorkeuren’. In de navigatie die links verschijnt, zoek je naar ‘Mijn domein’.


Hier krijg je verschillende administraties te zien (als je er meerdere hebt). Klik door op de naam van de administratie die je met EMAsphere wilt koppelen. 

In je menu links zie je onderaan ‘Web services’ staan. Hier kan je een Administratie-ID vinden, samen met een API key

Deze codes kan u doorgeven aan uw contactpersoon bij EMAsphere.